Wspieramy Mary Wagner – wyślij list, który pomoże jej w sądowej walce

Wspieramy Mary Wagner – wyślij list, który pomoże jej w sądowej walce

OPIS PETYCJI:

Jaka przyszłość nas czeka, jeśli będziemy karać za obronę życia? Pomóżmy Mary Wagner, niezłomnej działaczce pro-life, która właśnie czeka na wyrok kanadyjskiego sądu - ma być skazaną tylko za to, że próbowała przekonać kobiety udające się do klinik aborcyjnych, aby nie zabijały swoich nienarodzonych dzieci. Mamy niewiele czasu!

Dnia 12 września ma zostać ogłoszony werdykt w sprawie Mary Wagner. Do tego czasu na adres fundacji Campaign Life Coalition można wysyłać listy poparcia dla działaczki pro-life. Tak zadecydował sędzia Eric N. Libman, który obiecał wziąć je pod uwagę podczas ogłaszania werdyktu w sprawie.

Podpisz się pod listem poparcia zamieszczonym obok. Zostanie on wydrukowany i wysłany do Kanady, gdzie trafi na ręce sędziego.

Mary Wagner stała się wrogiem numer 1 kanadyjskich placówek świadczących usługi aborcji na życzenie. Od wielu lat – w pokojowy sposób – za pomocą rozmowy opartej na aktualnej wiedzy medycznej stara się powstrzymać kobiety próbujące zabić swoje nienarodzone dzieci.

Skuteczność działań Pani Wagner szkodzi jednak prężnie działającemu w Kanadzie aborcyjnemu lobby, dlatego też Mary Wagner spędziła już w więzieniu 5 lat. Tym razem jest podobnie, jednak razem możemy odmienić los dzielnej obrończyni życia,

Podpisz się pod zamieszczoną obok petycją poparcia, której wydrukowana, angielska wersja zostanie przedstawiona w kanadyjskim sądzie. To realna pomoc dla Mary Wagner oraz Twoje zaangażowanie w walkę o życie tych, którzy sami nie są w stanie się obronić. Nie mamy czasu do stracenia!

PODPISZ PETYCJĘ TERAZ:

Dziękujemy za gotowość wzięcia udziału w niniejszej akcji. Twój podpis (adres e-mail) został już wcześniej zarejestrowany. Pomóż nam zebrać większą liczbę podpisów - zachęć swoich znajomych, aby dołączyli do naszej kampanii. Skorzystaj z poniższego formularza „Przekaż znajomym” i wpisz adresy email osób, które chcesz powiadomić o naszej inicjatywie.
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywan... Pokaż więcej

TREŚĆ PETYCJI:

 

Droga Mary Wagner, 
 

przyjmij moje wyrazy wdzięczności za ogrom pracy, cierpienia i poświęcenia, które ofiarujesz dla obrony życia w Kanadzie i na całym świecie. Historia Twojej odważnej postawy i wielkiej dobroduszności w pomocy udzielanej zagubionym kobietom w ciąży dotarła do wielu krajów świata, w tym także do Polski. 
 

Mój szczególny podziw wzbudza Twoja niezłomna gotowość do walki o każde poczęte dziecko, nawet za cenę bycia aresztowaną, skazaną i zamkniętą w więzieniu. Twoja ofiara jest dla mnie etycznym wzorcem postępowania w codziennym życiu i zarazem dowodem na to, że walka z plagą aborcji – gorszą niż niewolnictwo na przestrzeni wieków – jest możliwa i przynosi efekty.
 

Droga Mary, Kanada i cały świat potrzebują osób takich jak Ty – pełnych wrażliwości, wyrozumiałości i otwartości na drugiego człowieka. Żywię głęboką nadzieję, że zostaniesz wśród nas, że sąd nie pozwoli na zamknięcie Cię w więzieniu. 
 

Jestem z Tobą i pozdrawiam Cię serdecznie!

 


 

Dear Mary Wagner,

 

Please accept my sincere gratitude for the huge amount of work, suffering and sacrifice that you devote to the benefit of protecting life in Canada and the whole world. The story of your brave attitude and exceptional kind-heartedness in providing help to pregnant women who feel lost has reached many countries, including Poland. 
 

I particularly admire your indomitable readiness to fight for every conceived child even for the price of being arrested, convicted and imprisoned. Your sacrifice is an ethical role model in my daily life and a proof that fighting the plague of abortion – which is worse even than slavery – is possible and brings results.

Dear Mary! Canada and the whole world need people like you – sensitive, understanding and open to another human being. I cherish the hope that you will stay with us and that the court will not allow to put you in prison. 

 

I’m with you and send you lots of greetings!

OSTATNIO PODPISALI:

00
5.
00
Przemysław K.
00
Jadwiga K.
00
Tomasz S.
Wesprzyj portal
Przekaż znajomym
logo
Wesprzyj nas.
Zwiększ siłę Twojego poparcia! Zadeklaruj dowolną kwotę, jaką możesz wesprzeć nasz serwis. Otrzymane datki przeznaczamy na utrzymanie Popierajmy.pl
Kwota:
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
logo
Powiedz znajomym o naszej akcji.
Wpisz poniżej adresy e-mail osób, których chcesz zachęcić do wzięcia w niej udziału.

Dzień dobry!

Twój znajomy właśnie wziął udział w kampanii Wspieramy Mary Wagner – wyślij list, który pomoże jej w sądowej walce i prosi Cię o udzielenie wsparcia tej bardzo ważnej akcji.

To zajmie tylko chwilę. Z Twoją pomocą możemy pomóc Mary Wagner, niestrudzonej obrończyni życia, która musi toczyć batalie sądowe z jej przeciwnikami. Wystarczy, że klikniesz w poniższy link i przyłączysz się do akcji poprzez wysłanie Twojego własnego listu z wyrazami wsparcia i otuchy dla oskarżonej przed sądem za obronę życia Mary Wagner.

Wspieram Mary Wagner

Liczy się każdy głos. Pokażmy Mary Wagner, że ją wspieramy- tak jak to uczynił Twój znajomy!

 

Z pozdrowieniami,
Zespół Popierajmy.pl

Kliknij aby zobaczyć całość
Udostępnij na portalach społecznościowych: