POMÓŻ ZBUDOWAĆ KOŚCIÓŁ NA BIAŁORUSI!

Wesprzyj budowę kościoła na Białorusi

OPIS AKCJI:

Pomóżmy naszym katolickim braciom wybudować świątynię. Ponad 10 lat temu w Mińsku na Białorusi powstała parafia pw. Bożego Ciała. Pieczę nad nią otrzymali Karmelici Bosi. Pomimo starań i wielkiego zaangażowania całej wspólnoty, parafia wciąż nie posiada kościoła. Właśnie teraz możemy to zmienić pomagając naszym wschodnim braciom modlitwą oraz wsparciem finansowym.

Aby dołączyć do tej szlachetnej kampanii popierającej dotychczasowe działania naszych wschodnich braci w wierze, wystarczy skorzystać z zamieszczonego obok formularza i przekazać na ten cel wybraną przez siebie kwotę.

Plan budowy świątyni obejmuję kilka etapów prac. Aby zakończyć pierwszy z nich potrzebujemy 200 000zł. Tylko dzięki naszemu wspólnemu działaniu możemy doprowadzić do ukończenia pierwszego etapu budowy. To również udział w misji propagowania katolicyzmu na postkomunistycznej ziemi białoruskiej.

W ramach wdzięczności otrzymasz wyjątkową broszurę w formie ebooka, poświęconą Szkaplerzowi świętemu, z którym związanych jest wiele szczególnych łask i przywilejów. Jest to również niezbędne kompendium wiedzy o historii zakonu Karmelitów Bosych oraz ich misji.

Nie zwlekaj! Przeczytaj uważnie zamieszczoną obok petycję  i dołącz do naszej kampanii. 

 

Zebraliśmy już:
189206.07 zł
Nasz cel to: 200000 zł

WESPRZYJ AKCJĘ:

Kwota:
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

O AKCJI:

Parafia pw. Bożego Ciała w Mińsku powstała oficjalnie 18 stycznia 2007 roku. Jej początków należy jednak szukać w październiku 2006 roku, gdy administrator apostolski archidiecezji mińsko-mohylewskiej bp Antoni Dziemianko przekazał Prowincji Warszawskiej Karmelitów Bosych pieczę nad powstającą wspólnotą parafialną. 

Po kilkuletnich staraniach udało się poświęcić plac pod budowę kościoła i klasztoru oraz  nowobudowaną kaplicę pw. Matki Bożej Szkapleżanej.

Żyjąca tam wspólnota karmelitów bosych każdego dnia gromadzi się na modlitwę brewiarzową, medytację oraz Mszę Świętą, która jest punktem kulminacyjnym życia zakonników.

Poza tym duchowi podejmują zadania zgodne z potrzebą Kościoła lokalnego pełniąc obowiązki duszpasterzy w dwóch parafiach. Ojcowie pełnią także posługę w szpitalu, internacie dla porzuconych dzieci, jak również pracują dla dobra całego Kościoła na Białorusi.

Mińska wspólnota stoi dziś przed nowymi wyzwaniami  - budową kościoła i klasztoru . Zakonnicy – jak sami mówią – zdają się na Opatrzność Bożą i wstawiennictwo św. Józefa w prowadzeniu tej inwestycji. Otwórzmy nasze serca i wesprzyjmy naszych braci w wierze, odpowiadając na ich apel:


"Drodzy Dobrodzieje! Mamy nadzieję na Waszą życzliwość. Wiecie dobrze, że wszystkie dzieła które prowadzimy nie byłyby możliwe gdyby nie modlitwa i Wasza ofiarność. Dlatego zwracamy się do Was raz jeszcze o wsparcie i pomoc w budowie kościoła i klasztoru w Parafii Bożego Ciała w Mińsku. Z Waszą pomocą będziemy w stanie realizować wszystkie te zamierzenia. Dziękując za każdą życzliwość, polecamy Was wszystkich w modlitwie przed Panem."

 

Gorąco Państwa namawiam do wzięcia udziału w tej szlachetnej akcji, która nie tylko wspomoże budowę nowej Świątyni Bożej, ale również rozpowszechni propagowanie katolicyzmy na białoruskiej ziemi. Aby wesprzeć zakon Braci Karmelitów Bosych, wystarczy wypełnić powyższy formularz i wybrać kwotę, którą chcieliby Państwo przekazać na ten szczytny cel. 

 

Pozdrawiam serdecznie

Arkadiusz Stelmach

Wiceprezes Stowarzyszenia

Ks. Piotra Skargi

OSTATNIO WSPARLI:

00
Mariusz C.
00
Mariusz C.
00
Patrycja I.
00
Piotr F.
Wesprzyj portal
Przekaż znajomym
logo
Wesprzyj nas.
Zwiększ siłę Twojego poparcia! Zadeklaruj dowolną kwotę, jaką możesz wesprzeć nasz serwis. Otrzymane datki przeznaczamy na utrzymanie Popierajmy.pl
Kwota:
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
logo
Powiedz znajomym o naszej akcji.
Wpisz poniżej adresy e-mail osób, których chcesz zachęcić do wzięcia w niej udziału.

Dzień dobry!

Twój znajomy wyraził właśnie poparcie dla arcybiskupa Marka Jędraszewskiego podpisując petycję MUREM ZA ARCYBISKUPEM JĘDRASZEWSKIM na stronie Popierajmy.pl i prosi Cię o to samo. To zajmie nie więcej niż dwie minuty.

Przypomnijmy: arcybiskup Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że miejsce komunizmu zastąpiła nowa, niezwykle niebezpieczna ideologia. – Czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa – mówił.

To wywołało furię przedstawicieli środowisk LGBT, które zaatakowały arcybiskupa. W internecie przelewa się fala nienawiści, którą podsycają media głównego nurtu, niemal non stop publikując ataki wrogów Kościoła i zapraszając ideologów LGBT przed kamery!

Nie ma na to naszej zgody, dlatego stajemy w obronie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i okażmy Mu należyte wsparcie! Dołącz do nas!

Liczy się każdy głos. Pokażmy arcybiskupowi Jędraszewskiemu, że jesteśmy mu wdzięczni za słowa prawdy, tak potrzebne w czasach zamętu!

 

Z wyrazami szacunku,
Zespół Popierajmy.pl

Kliknij aby zobaczyć całość
Udostępnij na portalach społecznościowych: