Trybunał Konstytucyjny zachował się jak trzeba! Okażmy mu wsparcie!

Trybunał Konstytucyjny zachował się jak trzeba! Okażmy mu wsparcie!

OPIS PETYCJI:

Lewica po raz kolejny uderza w fundament państwa polskiego, którym jest rodzina. Ponownie chce nas cofnąć do czasów starożytnych, w których chore dzieci zabijano.

Na szczęście, żyjemy w XXI wieku i Polska jest światłym przykładem tego, że prawo ma chronić każdego – nawet najsłabszego. Trybunał Konstytucyjny wreszcie stwierdził to, o czym każdy porządny człowiek posiadający sumienie wie od dawna – aborcja z przyczyn eugenicznych jest morderstwem i nie ma żadnego poparcia w Konstytucji Rzeczypospolitej!

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że do całkowitego zakazu aborcji w Polsce jeszcze daleka droga, jednak doceniamy, że wykonano duży krok w tym kierunku.

Niestety wielu ludzi wciąż oprotestowuje tę prawdę. Wśród nich są agresywne feministki, działacze tzw. LGBT, anarchiści i skrajna lewica. Nie brakuje również zwyczajnych ludzi, którzy zostali zwiedzeni przez proaborcyjną propagandę. Protestują głośno, w sposób wulgarnie, a swoją agresję wylewają na pełniącą swoje obowiązki służbę mundurową. Dodatkowo wobec sędziów i ich rodzin w przestrzeni medialnej wylewa się wiele złych słów. Pokażmy, że Polacy wspierają Sędziów Trybunału Konstytucyjnego i dziękują im za przypomnienie prawdy o wartości ludzkiego życia.

Stańmy w obronie – nie tylko sędziów Trybunału Konstytucyjnego – ale przede wszystkim prawa do życia. Prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. W tym celu kierujemy list do sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w którym dziękujemy za przypomnienie oczywistej Prawdy, że nasza Konstytucja gwarantuje ochronę życia każdemu, nawet najmniejszemu Polakowi i najmniejszej Polce niezależnie od ich stanu zdrowia. Wsparcie dla sędziów to nasz katolicki obowiązek!

Wszystkie podpisy, wraz z treścią petycji, przekażemy do Trybunału Konstytucyjnego.

Adresat petycji:

prezydialny@trybunal.gov.pl

PODPISZ PETYCJĘ TERAZ:

Dziękujemy za gotowość wzięcia udziału w niniejszej akcji. Twój podpis (adres e-mail) został już wcześniej zarejestrowany. Pomóż nam zebrać większą liczbę podpisów - zachęć swoich znajomych, aby dołączyli do naszej kampanii. Skorzystaj z poniższego formularza „Przekaż znajomym” i wpisz adresy email osób, które chcesz powiadomić o naszej inicjatywie.
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywan... Pokaż więcej

TREŚĆ PETYCJI:

Szanowni Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego!


Pragnę serdecznie podziękować za Państwa niezłomność i mocne poparcie życia nienarodzonego, które gwarantuje Konstytucja.

Orzeczenie, które Państwo wydali, jest niezwykle istotnym wkładem w rozwój cywilizacji życia, którą tak mocno promował największy spośród Polaków – papież Jan Paweł II.

Od lat jesteśmy świadkami walki cywilizacji życia, z cywilizacją śmierci, która popiera mordowanie ludzi ze względu na ich chorobę, a nawet ze względu na podejrzenie choroby.

Co więcej, od dekad próbuje wmówić się ludziom, szczególnie kobietom, że aborcja jest rzekomym prawem człowieka. Jednak uśmiercenie innej, całkowicie odrębnej istoty, która żyje dzięki woli matki i ojca, w żaden sposób nie jest prawem człowieka!.

To właśnie Państwo, mimo dwóch błędnych zdań odrębnych, jako cała Instytucja, umocniliście pozycję i autorytet Trybunał Konstytucyjnego. Trybunał, który choć od kilku lat bezpardonowo atakowany, zachował się jak trzeba i stanął po stronie obecnie obowiązującej Konstytucji..

Szanowni Państwo, proszę przyjąć zapewnienie, że wbrew lewicowej narracji są ludzie, którzy pełni wdzięczności popierają Państwa odwagę i cieszą się, że to właśnie Państwo pełnią tak odpowiedzialną funkcję w naszym kraju..

Jeszcze raz dziękuję, że udowodnili Państwo, że również życie nienarodzonych osób chorych lub z podejrzeniem choroby zasługuje na ochronę. .


Z wyrazami szacunku

OSTATNIO PODPISALI:

00
Dorota Z.
00
r.
00
Roman J.
00
Karol B.
Wesprzyj portal
Przekaż znajomym
logo
Wesprzyj nas.
Zwiększ siłę Twojego poparcia! Zadeklaruj dowolną kwotę, jaką możesz wesprzeć nasz serwis. Otrzymane datki przeznaczamy na utrzymanie Popierajmy.pl
Kwota:
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
logo
Powiedz znajomym o naszej akcji.
Wpisz poniżej adresy e-mail osób, których chcesz zachęcić do wzięcia w niej udziału.

Dzień dobry!

Twój znajomy wyraził właśnie poparcie dla decyzji Trybunału Konstytucyjnego Trybunał Konstytucyjny zachował się jak trzeba! Okażmy mu wsparcie! na stronie Popierajmy.pl i prosi Cię o to samo. To zajmie nie więcej niż dwie minuty.

Trybunał Konstytucyjny wreszcie stwierdził to, o czym każdy porządny człowiek posiadający sumienie wie od dawna – aborcja z przyczyn eugenicznych jest morderstwem i nie ma żadnego poparcia w Konstytucji Rzeczypospolitej!

Doskonale zdajemy sobie sprawę, że do całkowitego zakazu aborcji w Polsce jeszcze daleka droga, jednak doceniamy, że wykonano duży krok w tym kierunku.

Niestety wielu ludzi wciąż oprotestowuje tę prawdę. Wśród nich są agresywne feministki, działacze tzw. LGBT, anarchiści i skrajna lewica. Nie brakuje również zwyczajnych ludzi, którzy zostali zwiedzeni przez proaborcyjną propagandę. Protestują głośno, w sposób wulgarnie, a swoją agresję wylewają na pełniącą swoje obowiązki służbę mundurową.

Stańmy w obronie – nie tylko sędziów Trybunału Konstytucyjnego – ale przede wszystkim prawa do życia. Prawa do życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Dołącz do nas!

Liczy się każdy głos. Wszystkie podpisy, wraz z treścią petycji, przekażemy do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Z wyrazami szacunku,
Zespół Popierajmy.pl

Kliknij aby zobaczyć całość
Udostępnij na portalach społecznościowych: