BISKUP PRZEŚLADOWANY ZA PRAWDĘ. UDZIEL WSPARCIA I PODPISZ PETYCJĘ

Murem za arcybiskupem Jędraszewskim!

OPIS PETYCJI:

Środowiska LGBT znów bezpardonowo atakują katolików i naszą wiarę! Tym razem za cel obrały sobie abpa Marka Jędraszewskiego. Metropolita krakowski jest prześladowany za... słowa Prawdy. Odważnie bowiem skrytykował ideologię LGBT. Stańmy w Jego obronie!

Podczas kazania wygłoszonego w dniu 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego Abp Marek Jędraszewski słusznie zwrócił uwagę, że wolność nie jest nam dana raz na zawsze, a miejsce komunizmu zastąpiła nowa, niezwykle niebezpieczna ideologia. – Czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa – mówił.

To wywołało furię przedstawicieli środowisk LGBT, które zaatakowały arcybiskupa. Jeden z liderów tych środowisk nazwał metropolitę „diabłem wcielonym” i zapowiada złożenie na Niego skargi do papieża Franciszka! W internecie przelewa się fala nienawiści, którą podsycają media głównego nurtu, niemal non stop publikując ataki wrogów Kościoła i zapraszając ideologów LGBT przed kamery!

UWAGA! Wobec arcybiskupa padają groźby, a pod siedzibą Kurii Krakowskiej odbyły się już dwie pikiety skrajnej lewicy i innych środowisk promujących homoseksualizm!

Nie ma na to naszej zgody!

Stańmy w obronie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i okażmy Mu należyte wsparcie! W tym celu kierujemy list do Kurii Krakowskiej, w którym dziękujemy arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu za wspaniałą duszpasterską postawę i odwagę w głoszeniu Słowa Bożego w tych trudnych czasach. Wsparcie dla krakowskiego metropolity to nasz katolicki obowiązek!

Wszystkie podpisy, wraz z treścią petycji, na bieżąco przekazujemy do abpa Marka Jędraszewskiego.

Adresaci petycji:

Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski
DW: Konferencja Episkopatu Polski, Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski

PODPISZ PETYCJĘ TERAZ:

Dziękujemy za gotowość wzięcia udziału w niniejszej akcji. Twój podpis (adres e-mail) został już wcześniej zarejestrowany. Pomóż nam zebrać większą liczbę podpisów - zachęć swoich znajomych, aby dołączyli do naszej kampanii. Skorzystaj z poniższego formularza „Przekaż znajomym” i wpisz adresy email osób, które chcesz powiadomić o naszej inicjatywie.
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywan... Pokaż więcej

TREŚĆ PETYCJI:

 

Czcigodny Księże Arcybiskupie!

Pragnę serdecznie podziękować Księdzu Arcybiskupowi za wspaniałą duszpasterską postawę!

Słowa Prawdy wypowiedziane podczas kazania w 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w pełni oddają sytuację, w jakiej teraz znajduje się Polska.

Coraz częściej jesteśmy bowiem świadkami bezpardonowych ataków ze strony lobby LGBT. Środowisko to drwi z naszej świętej wiary i chce zniszczyć Kościół katolicki. Widzimy wyraźnie, że ideologia LGBT otwarcie dąży do rozbicia polskiej rodziny oraz deprawacji dzieci i młodzieży.

Co więcej, genderyści i inne środowiska promujące homoseksualizm są tak mocno zdeterminowane, że nie cofną się przed niczym, aby doprowadzić do realizacji swoich niebezpiecznych postulatów. Świadczy o tym między innymi olbrzymia fala nienawiści kierowana pod adresem Księdza Arcybiskupa.

Postawa Księdza Arcybiskupa – która wbrew kłamliwym atakom – nazywa po imieniu niebezpieczną ideologię, a nie potępia nikogo personalnie – jest dla mnie budującym wzorem i daje mi siłę do dalszego podążania za Chrystusem.

Jestem dumny z takiego Pasterza! Jestem dumny z Obrońcy Świętej Wiary Katolickiej!

Księże Arcybiskupie, proszę się nie poddawać, nie ulegać naciskom politycznej poprawności. Katolicy zawsze będą trwali przy Pasterzach głoszących Prawdę! Zapewniam o swojej modlitwie.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

OSTATNIO PODPISALI:

00
❤️ All the girls from next door are here with their cams! Visit Cam: https://sklbx.com/ny3g0ufO?ora q.
00
❤️‍ q.
00
Przemysław K.
00
Kinga D.
Wesprzyj portal
Przekaż znajomym
logo
Wesprzyj nas.
Zwiększ siłę Twojego poparcia! Zadeklaruj dowolną kwotę, jaką możesz wesprzeć nasz serwis. Otrzymane datki przeznaczamy na utrzymanie Popierajmy.pl
Kwota:
Informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia i wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy i w wykonaniu umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu w związku z realizacją celów statutowych, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych spotkaniach, kampaniach i akcjach społecznych oraz możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, c) w ramach współpracy z organizacjami posiadającymi zbliżone cele statutowe, poprzez przekazywanie Państwa danych osobowych tym podmiotom, a w szczególności Stowarzyszeniu „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków, d) archiwalnych, gdy jest to niezbędne do zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów dotyczących kontaktu w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach wskazanych pod literą b), c) i d) powyżej uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie wskazanych powyżej celów. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Mają Państwo również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych Osobowych” lub na adres e-mail: iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe jak i osoby upoważnione (np. pracownicy). Dane osobowe mogą być również udostępniane innym organizacjom o zbliżonych celach statutowych. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi działalności statutowej, w związku z którą przetwarzane są Państwa dane osobowe, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
logo
Powiedz znajomym o naszej akcji.
Wpisz poniżej adresy e-mail osób, których chcesz zachęcić do wzięcia w niej udziału.

Dzień dobry!

Twój znajomy wyraził właśnie poparcie dla arcybiskupa Marka Jędraszewskiego podpisując petycję MUREM ZA ARCYBISKUPEM JĘDRASZEWSKIM na stronie Popierajmy.pl i prosi Cię o to samo. To zajmie nie więcej niż dwie minuty.

Przypomnijmy: arcybiskup Marek Jędraszewski zwrócił uwagę, że miejsce komunizmu zastąpiła nowa, niezwykle niebezpieczna ideologia. – Czerwona zaraza już nie chodzi po naszej ziemi, ale pojawiła się nowa, neomarksistowska, chcąca opanować nasze dusze, serca i umysły. Nie czerwona, ale tęczowa – mówił.

To wywołało furię przedstawicieli środowisk LGBT, które zaatakowały arcybiskupa. W internecie przelewa się fala nienawiści, którą podsycają media głównego nurtu, niemal non stop publikując ataki wrogów Kościoła i zapraszając ideologów LGBT przed kamery!

Nie ma na to naszej zgody, dlatego stajemy w obronie arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i okażmy Mu należyte wsparcie! Dołącz do nas!

Liczy się każdy głos. Pokażmy arcybiskupowi Jędraszewskiemu, że jesteśmy mu wdzięczni za słowa prawdy, tak potrzebne w czasach zamętu!

 

Z wyrazami szacunku,
Zespół Popierajmy.pl

Kliknij aby zobaczyć całość
Udostępnij na portalach społecznościowych: