Popieram abpa Stanisława Gądeckiego

Popieram abpa Stanisława Gądeckiego

OPIS PETYCJI:

Synod Biskupów w Rzymie, który miał być poświęcony rodzinie, został wykorzystany do przeprowadzenia ataku na tradycyjne naucza- nie Kościoła.

Niektórzy biskupi z Niemiec oraz Ameryki Połu- dniowej zaproponowali sformułowania niedwu- znacznie sugerujące możliwość dopuszczenia do Komunii Świętej osób żyjących w związkach niesakramentalnych. Robocza wersja dokumentu końcowego Synodu zawierała także bulwersujące stwierdzenie, że „homoseksualiści posiadają dary i cechy, które mogą zaoferować wspólnocie chrześcijańskiej”. Na szczęście zapisy te nie zyskały wymaganej ilości głosów, ale ich zwolennicy już zapowiadają, że w przyszłym roku, na kolejnym zgromadzeniu Synodu, będą starali się przeforsować swe stanowisko.

POLSKI KOŚCIÓŁ NA STRAŻY W kontekście takiego stanowiska znacznej części hierarchów obecnych na Synodzie, za wszelką cenę starających się spełnić wyrażane w liberalnych mediach oczekiwania niechętnych nauce Kościoła środowisk lewicowych, postawa JE arcybiskupa Stanisława Gądeckiego jest wyrazem odważnej i bezkompromisowej obrony nienaruszalnych fundamentów tego nauczania. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zadeklarował, że nie widzi możliwości stawiania na jednym poziomie związków jednopłciowych ze związkami sakramentalnymi.

Polski hierarcha sprzeciwił się także sytuacji, w której Kościół będzie zakładnikiem mediów, dostosowując nauczanie do aktualnie obowiązujących trendów.

POTRZEBNE TWOJE WSPARCIE Zdecydowane stanowisko arcybiskupa Gądeckiego stało się przyczyną licznych ataków na niego podejmowanych przez rozmaite środowiska, starające się wywierać nacisk na Kościół.

Naszym obowiązkiem jest wsparcie naszego dusz- pasterza poprzez podziękowania zawarte w liście oraz naszą modlitwę, by w dalszym ciągu, działając pod wpływem Ducha Świętego, odważnie bronił Kościoła.

Skorzystaj z zamieszczonego obok formularza, aby wyrazić swoje poparcie dla JE ks. abpa Stanisława Gądeckiego. Wszystkie podpisy zostaną wraz z treścią listu przekazane Księdzu Arcybiskupowi.

TREŚĆ PETYCJI:

Czcigodny Księże Arcybiskupie,

Proszę przyjąć wyrazy wielkiego uznania i soli-
darności w związku z odważną i bezkompromi-
sową postawą Waszej Ekscelencji w kwestii
obrony nienaruszalnych i fundamentalnych
zasad moralnych podczas obrad Synodu
Biskupów w Rzymie.

Zakończona w październiku sesja Synodu Biskupów
odbyła się w bardzo niebezpiecznej dla porządku moralnego atmosferze,
kiedy ideologiczne zacietrzewienie wielkich tego świata zmierza do
zupełnego przedefiniowania prawdy o człowieku, płci oraz małżeństwie i
rodzinie. Jest to nie mający precedensu w historii świata i Kościoła kryzys.
Niestety, z bólem uświadamiamy sobie, że te skandaliczne zabiegi
wspierają także niektórzy katolicy, a nawet hierarchowie Kościoła.

Zmasowana kampania ośrodków lewicowo-liberalnych przeciwko
osobie Księdza Arcybiskupa oraz prawdom, których Ksiądz Arcybiskup
broni, jest dla mnie oczywistym dowodem na to, że postawa Waszej
Ekscelencji, zgodna z nauczaniem samego Chrystusa Pana wyrażonym
dobitnie w Piśmie Świętym i Tradycji, jest słuszna i prawdziwa.

Przykład Księdza Arcybiskupa jest dla mnie niezwykle budujący
i mobilizuje mnie do odważnej obrony niezmiennego nauczania
Kościoła w kwestiach małżeństwa i rodziny.

Mam świadomość jak trudny dla Waszej Ekscelencji będzie najbliż-
szy rok, który dzieli nas od drugiej części obrad Synodu. Z pewnością
wrogowie Pana Jezusa i propagatorzy kłamstwa użyją całej swojej
przewrotności, by siać zamęt, opluwać i zniechęcać wszystkich sto-
jących na straży niezmiennych zasad katolickich.

Dlatego zapewniam Ekscelencję o modlitwie do Boga Najwyż-
szego, za wstawiennictwem Maryi Królowej Rodzin, w intencji
skutecznej obrony Prawdy o małżeństwie i rodzinie. Zapewniam
także o mojej gotowości do poparcia każdej inicjatywy katolickiej
zmierzającej w tym kierunku.


Z wyrazami oddania,

KAMPANIA ZAKOŃCZONA
Wesprzyj portal
Przekaż znajomym
logo
Wesprzyj nas.
Zwiększ siłę Twojego poparcia! Zadeklaruj dowolną kwotę, jaką możesz wesprzeć nasz serwis. Otrzymane datki przeznaczamy na utrzymanie Popierajmy.pl
Kwota:
Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą w Krakowie (31-064) przy ul. Augustiańskiej 28 (administratorzy danych) w celu zarejestrowania niniejszej wpłaty, a także realizacji działań statutowych tj. promowania i ochrony chrześcijańskich wartości cywilizacyjnych w społeczeństwie. Podanie danych jest dobrowolne. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu i poprawiania swoich danych.
logo
Powiedz znajomym o naszej akcji.
Wpisz poniżej adresy e-mail osób, których chcesz zachęcić do wzięcia w niej udziału.
Kliknij aby zobaczyć całość
Udostępnij na portalach społecznościowych: